Κατόπιν συνεννόησης πραγματοποιώ συνεδρίες στο χώρο σας (οικία, εργασία, ίδρυμα) στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όταν αυτό απαιτείται για λόγους υγείας ή αδυναμίας μετακίνησης.

Με το πρόγραμμα κατ' οίκον υπηρεσιών διαιτολογίας παρέχω ένα υψηλού επιπέδου φάσμα υπηρεσιών στην Αλεξανδρούπολη, ακολουθώντας πιστά τις απαραίτητες διαδικασίες.